Valgmenighedspræst

Axel Jessen
Kastanie 47, Skanderup,
6640 Lunderskov
Telefon: 75594089  mobil: 60181699  

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Det blev en uforglemmelig aften.
Anders Kingo levede helt og fuldt op til vores forventninger om, at det ville
blive en uhyre udbytterig aften.
Jeg er sikker på at alle gik opløftede hjem med en fornemmelse
af at have fået en "nøddeknækker" med hensyn til at få
slået et lille hul ind til et unikt, men også vanskeligt forfatterskab.

Den folkelige og enfoldige Kierkegaard 
Foredrag med Anders Kingo (f. 1955)
På Skanderup Efterskole søndag d. 22. januar kl. 19.30

Mange har sikkert både forsøgt og opgivet at læse Søren Kierkegaard.
Man har forsøgt, fordi man havde en fornemmelse af, at der i hans værker
blev sagt noget uhyre væsentligt om det at være menneske. Og man har
måske opgivet, fordi tænkemåde, sprog og stil forekom at være en
uoverstigelig hindring for at komme ind i hans tankeverden.

Kierkegaard er imidlertid langtfra umulig at forstå. Tværtimod!
Selve hans grundanliggende er ikke - intellektuelt - vanskeligt at forstå,
men det er en provokerende udfordring til enhver, som vil følge ham i
hans analyser af skyldens, frihedens, ansvarets og tilgivelsens problem.
Og hans forfatterskab er i sandhed opbyggeligt for enhver, der kan høre
hans forkyndelses kald til dette at være menneske. 

Kierkegaard ville forkynde kristendom for sig selv og sine landsmænd.
Derfor foretager han disse dybe analyser af, hvad det vil sige at være
menneske, og derfor meddeler han sig i store dele af sit forfatterskab
ikke til eksperter, men til alle, for hvem det at være menneske ikke er et
ligegyldigt foretagende, men (som han siger) et saligt anliggende.

Den eneste forudsætning for at forstå ham er, at man har gjort nogle
erfaringer med sig selv. "Jeg kan egentlig ikke lære dig noget", siger
han til sin læser, "men har livet lært dig lektien, kunne vi jo samtale".

I en folkelig form udfolder foredraget fortællingen om manden, værket
og anliggendet.

Dr. theol. Anders Kingo tidligere præst i Ullerup i Sønderjylland nu
præst ved Helsingør Domkirke. Han er en blændende prædikant og
placeres af kolleger som en teolog, der læner sig mod det
grundtvigsk-tidehvervske.


 

Adventskoncert

Vi havde en skøn og musikalsk aften med Kolding Kammerkor som sang et velklingende og stemningsfuldt juleprogram.
Foirbundsskolens 6. klasse gik et fint Luciaoptog som optakt til koncerten.
Se flere billeder på Valgmenighedens facebookside.
 

BABYSALMESANG i foråret 2017

For de små på 0 – 3 år med forældre eller bedsteforældre. Sted: Skanderup Valgmenighedskirke
Nærmere oplysning fås hos Maja Lomholt på 2226 1482.

Pris: 100 kr. for hele forløbet.
Pengene går til rekvisitter, sanghæfte, kaffe m.m.
Send en sms til 2226 1482 – så er du tilmeldt.

Senest opdateret (Lørdag, 28. januar 2017 12:15)

 

·         Er valgmenigheden en del af folkekirken? Ja

          Er gudstjenesten som folkekirkens?  JA

·         Hvad koster det?  Ca. det samme som kirkeskatten.  Opkræves via girokort.

·         Kan man blive viet som fraskilt i Valgmenigheden?    JA

·         Vier Valgmenigheden homoseksuelle?   JA

·         Kan der arrangeres lørdagsdåb?   JA

·         Hvor mange medlemmer er der?   Ca. 260

 

 

Man kontakter præsten (Axel Jessen) eller formanden (Jens Simonsen) og rekvirerer en indmeldelsesblanket.
Fra indmeldingsdatoen ophører man med at betale kirkeskat og betaler i stedet et halvårligt bidrag, som stort set svarer til kirkeskatten.

Skanderup Valgmenighed er en del af folkekirken.
Som valgmenighed er vi økonomisk selvstændige, på den måde at kirken udelukkende drives  ved hjælp af bidrag fra menighedens medlemmer.
Bidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og udgør p.t. 1,5 % af den skattepligtige indkomst. Bidraget opkræves i to rater, med den ene  halvdel  pr. 15. april og den anden halvdel pr. 15. oktober.
 Beløbet er fradragsberettiget på selvangivelsen som gave. Det betyder at de første 500 kr. får man ikke fradrag for, men det bidrag man betaler herudover giver et nedslag i skatten på ca. 1/3 af beløbet.
Fradraget sker automatisk på selvangivelsen, idet valgmenigheden indberetter det til skattevæsenet

Adresser:
Præst: Axel Jessen, Kastanie Allé 47, Skanderup, 6640  Lunderskov, tlf : 7559 4089
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Formand:  Jens Simonsen Vargårdevej 80, 6094 Hejls, Tlf. 7559 4112 / 2094 0695
E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Graver Karl Erik Nielsen Vænget 4, Hjarup 6580 Vamdrup Tlf. 28504346
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Senest opdateret (Torsdag, 13. august 2015 16:55)